Jag (som lärare) vill ha mina grupper för en titel i en annan ordning.

Du kan styra ordningen genom att döpa om grupperna. Gå till Mina grupper och klicka på ikonen Redigera för önskad grupp. Fältet med gruppnamn blir då redigerbart. Skriv in önskat gruppnamn och klicka på ikonen för Spara.

Kommentarer