Hur länge finns min produkt tillgänglig på mitt konto på online.liber.se?

De produkter och filer du köpt finns tillgängliga 12 månader från och med den dag du aktiverade. När abonnemanget löpt ut är produkten inte längre tillgänglig.

Om du har en lärar-cd, lärarhandledning eller liknande måste du se till att ladda ner (spara) produkten på din egen dator. Du har naturligtvis rätt att använda den nedladdade produkten på din egen skola även efter det att den försvunnit från ”Mina produkter” på online.liber.se.

Kommentarer