Ersätter Discovery Education Espresso böcker?

Tjänsten bör ses som ett komplement i klassrummet. Alla elever lär på olika sätt och med Discovery Education Espresso har du ett verktyg som möter flera olika lärstilar!

Kommentarer