Hur skapar jag ett konto för att kunna logga in via Skolfederation från min skolas portal?

Detta gäller under förutsättning att din skola/kommun har avtal med Liber för Skolfederation. Om så är fallet, följ då stegen nedan:

  1. Gå till online.liber.se och klicka på "Ny användare?".
  2. Sen klickar du på "Logga in med Skolfederation". Då får du upp en lista med alla tillgängliga federationer. Leta upp din skolas/kommuns och välj den.
  3. Sen får du logga in på din skolas portal och samtidigt skapas ett konto upp i Liber Online med samma uppgifter.
  4. Nästa gång du loggar in kan du antingen göra det via en länk i din skolportal när du är inloggad där eller välja att logga in med Skolfederation på samma sätt som du skapade kontot.

Kommentarer