Kan jag koppla ihop mitt Liber Online-konto med mitt Skolfederationskonto fastän jag har börjat aktivera produkter?

Ja, det kan du göra. Systemet ser på vilket konto du har aktiverat och ser till att du kommer åt dina produkter även efter hopkopplingen.

Det finns bara ett undantag, och det är om du har aktiverat produkter på båda kontona. Då måste du kontakta Support för en manuell hopkoppling.

Kommentarer