Når eleverna målen med Discovery Education Espresso?

Det är du som lärare och din pedagogik som är nyckeln till elevernas måluppfyllelse. Men Discovery Education Espresso gör vägen dit lite lättare för dig och roligare för eleverna. Bland annat genom ett relevant digitalt material som spar din planeringstid, och interaktivitet som engagerar eleverna.

Kommentarer