Hur skapar jag ett bokmärke/en favorit på en dator?

 1. Ta fram mejlet med er skolas specifika länk till produkten.
 2. Klicka på länken. Du kommer då till den sida som du ska bokmärka. Följ instruktionen nedan för din dator- och webbläsarkombination.

PC

Om ni använder Google Chrome:

 1. Klicka på stjärnan till höger i adressfältet eller tryck Ctrl-D. Du får då upp en ruta ”Infoga bokmärke”.
 2. Bokmärket får automatiskt ett namn och sparas i mappen ”Bokmärkesfältet”. Du kan redigera namn och/eller plats innan du klickar på ”Klart” eller vid ett senare tillfälle.
 3. Klicka på "Klart" för att slutföra.

Om ni använder Firefox:

 1. Tryck Ctrl-D på tangentbordet. Du får då upp en ruta, ”Redigera detta bokmärke”.
 2. Bokmärket får automatiskt ett namn och sparas i senast använda bokmärkesmapp. Ändra till ”Bokmärkesfältet” för att placera den synligt under adressfältet. Du kan redigera namn och/eller plats innan du klickar på ”Klar” eller vid ett senare tillfälle.
 3. Klicka på "Klar" för att slutföra.

Om ni använder Internet Explorer:

 1. Klicka på stjärnan vid Favoriter och bokmärke skapas direkt i ”Fältet Favoriter”. Om du vill spara bokmärket på en annan plats, tryck Ctrl-D och följ instruktionen nedan.
 2. Bokmärket får automatiskt ett namn och skapas i mappen ”Favoriter”. Välj den mapp du vill spara bokmärket i.
 3. Klicka på "Lägg till" för att slutföra.

Mac

Om ni använder Safari:

 1. Gå till ”Bokmärken” i huvudmenyn och välj ”Lägg till bokmärke” i rullistan. Du får då upp en ruta ”Lägg till sidan i:”.
 2. Välj var du vill spara ditt bokmärke, t.ex. ”Bokmärkesrad”. Du kan redigera namn och/eller plats vid ett senare tillfälle.
 3. Klicka på ”Lägg till”.

Om ni använder Google Chrome:

 1. Klicka på stjärnan till höger om adressfältet. Du får då upp en ruta ”Ett bokmärke har lagts till”.
 2. Bokmärket får automatiskt ett namn. Välj mapp ”Bokmärkesfältet”. Du kan redigera namn och/eller plats innan du klickar på ”Klart” eller vid ett senare tillfälle.
 3. Klicka på "Klart" för att slutföra.

Om ni använder Firefox:

 1. Klicka på stjärnan till höger om adressfältet eller tryck cmd/kaka-D.
 2. Bokmärket får automatiskt ett namn och sparas i senast använda bokmärkesmapp. Ändra till ”Bokmärkesfältet” för att placera den synligt under adressfältet. Du kan redigera namn och/eller plats innan du klickar på ”Klar” eller vid ett senare tillfälle.
 3. Klicka på "Klar" för att slutföra.

Chrome Book

Om ni använder Google Chrome:

 1. Klicka på stjärnan till höger om adressfältet. Du får då upp en ruta ”Ett bokmärke har lagts till”.
 2. Bokmärket får automatiskt ett namn. Välj mapp ”Bokmärkesfältet”. Du kan redigera namn och/eller plats innan du klickar på ”Klart” eller vid ett senare tillfälle.
 3. Klicka på "Klart" för att slutföra.

Kommentarer