Kan jag använda Libers digitala produkter på interaktiv skrivtavla eller projektor?

Ja. Libers digitala produkter är utvecklade för att användas även på interaktiv skrivtavla eller projektor. Vill du ha tips på hur du kan arbeta med just din produkt på detta sätt? Läs i produktens lärarresurs eller hjälptext.

Kommentarer