Hur kommer jag åt Discovery Education Espresso på skolan?

Vid köp av Discovery Education Espresso får skolan en länk. Länken är unik för er skola och IP-baserad. Den fungerar bara på er skola och i de nätverk vars IP-adresser ni ger oss och som vi för upp på er länk. Vilka IP-adresser eller spann av IP-adresser som ni har på skolan bör er IT-ansvariga eller er IT-avdelning veta. Fråga dem efter IP-adresser till de utgående nätverk där ni tänkt arbeta med Discovery Education Espresso. Återkom sedan till support@liber.se så för vi upp dessa på er skolas länk.

Kommentarer