Hur kommer mina elever åt Stjärnsvenskabiblioteket?

Under fliken "Mina grupper" på online.liber.se klickar du på länken till valfri grupp med Stjärnsvenska. I informationsrutan ser du en länk som alla elever ska använda för åtkomst till produkten. Den länken delar du ut till eleverna och lämpligt är att sätta bokmärken/genvägar på de enheter som ska användas.

 

Kommentarer