Vad är Digital introduktion?

Digital introduktion är ett färdigt, pedagogiskt genomtänkt material som stödjer innehållet i den specifika serien.

Den tänkt att användas vid lärarledda genomgångar och fungerar som ett stöd för att introducera moment från lärobokens kapitel på en interaktiv skrivtavla eller med dator alternativt projektor.

Kommentarer