Manual: Digital introduktion

Navigation

Digital intro följer samma struktur som den bok den hör till. Du navigerar genom att klicka på de kort som finns på startsidan. Olika produkter kan ha olika många kapitelnivåer men på lägsta nivå finns det alltid laborationer.

 

För att gå tillbaka en nivå eller backa ett steg i din navigering kan du använda webbläsarens egna navigation(1), brödsmulorna högst upp i fönstret (2) eller tillbaka-knappen i vänsterspalten (3).

 

Laboration

Väl inne i en laboration kan det se ganska olika ut, beroende på syftet med laborationen. Gemensamt för alla laborationer är att du längst upp har en navigationsrad (1) med brödsmulor och längst ner har ett verktygsfält (2).

 

Hjälp

Längst upp till höger finns en hjälp-ikon. Här kan du få information om hur du jobbar med laborationen och vilket syftet är.

 

Verktygsfältet

Längst ner på skärmen finns verktygen:

Klicka och dra
Vissa laborationer går ut på att du ska klicka på och dra i bilder och texter. För att kunna göra det behöver hand-verktyget vara valt. Detta är alltid valt när du kommer in i en laboration.

 

 

Rita och skriv
Du kan också välja att rita och skriva på laborationsytan. Du kan välja mellan att rita fritt (1), dra raka streck (2) eller skriva text (3). Du kan också ställa in tjocklek, färg och transparens på det du ritar (4).

 

 

Ta bort och rensa
Du kan väja om du vill ta bort det du ritat och skrivit bit för bit (1) eller om du vill rensa hela laborationsytan (2).

 

Extra bilder mm.
I vissa laborationer kan du som lärare jobba vidare och bygga ut laborationen med fler bilder och resurser. Dessa hittar du i lådan längst ut till höger. För att lägga till en resurs på laborationsytan öppnar du lådan och klickar på de resurser du vill lägga till, sedan stänger du lådan och lägger de på skärmen där du vill ha dem.

Det går inte att spara en laboration som du har byggt ut.

 

 

 

 

 

Kommentarer