Länken till min produkt fungerar inte

Om du inte kan nå din produkt via den länk du använder, kontrollera följande:


1. Abonnemanget har upphört
Logga in på Liber Online med ditt lärarkonto, gå till fliken ”Mina grupper”. Om du inte ser abonnemanget där så har det löpt ut. Du kan se historik under fliken ”Mina grupper historik”.

Kontakta din återförsäljare eller gå till liber.se för att beställa en ny grupplicens!


2. Länken är felaktig
Logga in på Liber Online med ditt lärarkonto, gå till fliken ”Mina grupper”. Klicka på gruppen så att du får fram information om abonnemanget.
Jämför länken i bokmärket med den som står efter ”Länk till elevernas version”. Denna är denna länk som ska användas för att loggas in direkt som elev. Sätt ett nytt bokmärke med den korrekta länken!

Kommentarer

  • Avatar
    marie eleholm

    Funkar inte, mina elever behöver använda den beställda produkten! kan ni ringa mig på 073 275 45 55.