För lärare: Manuell registrering och aktivering av elever

Notera att nedanstående gäller endast för produkterna Discovery Education Espresso klassrumslicens och Stjärnsvenskabiblioteket grupplicens.

När du som lärare har aktiverat din licens går du till fliken ”Grupper” på online.liber.se. Där klickar du på gruppnamnet. Då kommer du att se tomma rader motsvarande det antal elevlicenser du har beställt.

Klicka på knappen "Hantera licenser och användare". Skriv in förnamn och efternamn för varje elev. E-postadressen är valfri, om du lämnar fältet tomt skapas en e-postadress av systemet*. Klicka på Spara när du är klar.

Du behöver inte fylla i alla elever på en gång, de licenser som inte är aktiverade kan användas senare inom samma abonnemangsperiod. Du kan även ändra uppgifterna i efterhand.

Sedan delar du ut läromedlet till eleverna genom att trycka på ”Kopiera länk till elevversion”.
För att dela ut det till eleverna kan du därefter mejla det till eleverna eller hjälpa dem att lägga det som favorit/genväg på deras dator eller läsplatta.

* Om du senare vill förnya för samma elever och inte angett en personlig e-postadress så försvinner de upparbetade resultaten.

 

Kommentarer