Har elever tillgång till lärarverktyget?

Nej, endast lärare har tillgång till den delen.  Elever får egna inloggningsdetaljer som begränsar tillträde så att de endast har tillgång till elevresurserna.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer