Kan jag följa mina elevers framsteg i Pratstart?

Ja, Pratstart hjälper lärare att följa upp elevernas utveckling i realtid. Det finns även möjlighet att ta fram rapporter.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer