Behöver jag kunna språket för att lära ut det till mina elever?

Pratstart är utformat så att även lärare som inte har det specifika språket som modersmål eller andraspråk kan använda Pratstart för att lära ut som andraspråk.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer