Hur fungerar olika licenser i Skolon?

I Skolon finns det olika behörigheter, läs mer här.

Kommentarer