Manual för Pratstart

Menyfältet och Pratstarts funktioner

I menyfältet hittar du ett antal olika funktioner.

Administration.jpg

menyrad_h_ger.jpg

Till höger i menyfältet ser du hur många medaljer du fått i brons, silver eller guld. Dessa får du efter att du har gjort klart övningar och tester.

Klicka på frågetecknet för att få hjälp med hur du ska göra övningarna. Tryck på knappen längst till höger för att logga ut.

 

 menyrad.JPG

Till vänster i menyfältet finns fem funktioner.

Tillbakaknapp.JPG 1. Klicka på pilen för att komma tillbaka till den Pratstart-sida du var på innan.

Dashboard.JPG 2. Denna knapp tar dig till den här sidan:

dashboard_sida.JPG

Här kan du komma till samma sidor i Pratstart som i om man klickar på menyfunktionen (punkt 5), läs beskrivning nedan. Skillnaden här är att du även kan se ”Dina resultat”. Precis som i menyfältet kan du här se hur många medaljer du fått och även din världsrankning  (hur många ord du lärt dig och din poäng).

 

  s_kikon.JPG 3. Med hjälp av sökfunktionen kan du antingen söka efter ord och fraser du vill lära dig eller söka efter hela kapitel.

   s_kfunktion_s_k.JPG     s_kfunktion.JPG

Klicka på ord (Vocab) för att se de fraser som innehåller ordet (bilden till höger). Klickar du på t.ex. ”en häst” hamnar du i det kapitel eller avsnitt där ordet ”en häst” finns nämnt.

Klicka på kapitel (Section) för att se vilka kapitel eller avsnitt där ordet du sökt efter nämns. Klicka på någon av de alternativ som visas för att komma till kapitlet eller avsnittet.

 Byt_spr_k.JPG 4. Klicka på flaggan för att välja vilket språk du vill att sidan ska vara på. Du kommer komma till samma sida som när du valde språk då du loggade in på Pratstart. Övningarna och testerna blir på det språk du väljer.

menyknapp.JPG 5. När du klickar på knappen får du upp denna meny:

 hamberger.JPG

Klicka på Språkkurs (Language Course) för att ta dig till den sidan du ser i bilden överst. Här kan du öva på ord och fraser utifrån svårighetsgrad. Läs mer under rubriken "Språkkurs".

Lärarverktyget (Admin Area) är bara synlig för inloggade lärare. Mer om denna sida kan du lära dig om under rubriken ”Pratstart lärarverktygsinstruktioner”.

 

topics.jpgKlicka på Teman (Topics) för att komma till en sida där alla ord och fraser finns indelade i kategorier t.ex. Djur (Animals), Mat (Food) eller Miljö (Enviroment).

 

topics_djur.jpg

Klicka på ett Tema för att få fram ett antal, mer specifika underkategorier. Under kategorin Djur finns underkategorier som ”Djur” (Animals), ”Vad djur gör” (Animals and actions) och ”Livsmiljöer” (Habitats).

 

djur-djur.jpg

Klicka på en av dessa underkategorier för att få fram avsnitt som innehåller ord och fraser om den valda kategorin. Kategorin ”Djur” innehåller bland annat ”Husdjur” (Pets), ”Djur på bondgården” (Animals on the farm) och ”Djur med olika färger” (Animals and colours).

 

djur-djur-husdjur.jpg

Om du klickar på knappen bredvid ett avsnitt (röd markering) visas en lista med ord och fraser med översättningar för det språk du valt. Klicka på högtalaren (blå markering) för att höra hur ordet eller frasen låter.

 i_djur.jpg

Om du t.ex. klickar på avsnittet ”Husdjur” (Pets) kommer du till en sida som fungerar på samma sätt som språkkurserna. Här kan du lära dig orden, öva på dem och sedan testa ifall du lärt dig dem. För att lära dig mer om detta: läs under rubrikerna ”Lär dig orden”, ”Träna på orden” och ”Testa”.

 

Spel/Övningar (Practice/Games) tar dig till samma ställe som om du klickar på ”Spel/Övningar” på Tema-sidan (se bild ovan) eller i språkkursen. Här finns olika spel och övningar för att öva på ord och fraser. Välj en övning och sedan ett kapitlen och avsnitt ifrån ”Språkkursen”. Sedan är det bara att börja öva. För att lära dig hur man gör övningarna: läs rubriken ”Träna på orden”.

 

sverige.jpg

Sist i menyn finns Sverige. Här hittar du korta faktatexter om Sverige. Här kan du lära dig namn på saker som är typiskt svenska.

 typiskt_svenskt.jpg

Klicka på ”Typiskt svenskt” för att komma till ett kapitel där du lär dig namn på typiskt svenska saker. Här finns bland annat avsnitten ”Svensk mat” och ”Svensk natur”.

 

svensk_mat.jpg

Inlärningen fungerar på samma sätt som i Språkkursen, men här finns ingen översättning av orden som du ser i bilden ovan. För att få mer information om hur du lär dig orden och gör övningarna, läs rubrikerna: ”Lär dig orden”, ”Träna på orden” och ”Testa”.

 i_sverige.jpg

Klicka på ”Sverige”-rutan för att komma till avsnittet med faktatexterna. Här kan du bland annat läsa på svenska om Sveriges större städer och kända svenska personer.

 

sverigekarta.jpg

Klicka på ”Karta” för att få se en Sverigekarta. Klicka på pratbubblorna i kartan för att lära dig mer om staden där pratbubblan är placerad.

 

 sverigekarta_stad.jpg

För att lyssa på det som står i pratbubblan: Klicka på högtalaren längst ner i rutan.

Växla till målspråk (Switch navigation to target language)

Klicka här för att byta visningsspråket till Svenska. Detta gör så att du kan läsa det som står på sidan ex. ifall en elev vill ha hjälp med en uppgift. Klicka här igen för att byta tillbaka till elevens modersmål.

Språkkurser

Efter att du loggat in väljer du det språk du behärskar. Samtliga instruktioner kommer vara på det valda språket. I exemplen som följer nedan har engelska valts som språk. Efter att du valt språket visas ett antal kapitel på skärmen. Totalt finns det 26 kapitel, 6 för varje svårighetsgrad. Grön motsvarar de lättaste, därefter följer gul, blå och röd. Bläddrar mellan svårighetsgraderna gör man med pilarna som finns till höger och vänster på skärmen, alternativt trycka på den gröna, gula, blåa eller röda knappen högst upp på skärmen.

För att genomföra avsnittet klickar du på det valda kapitlet.Pratstart-sprakkurser-1.PNG

 I varje kapitel finns 6 avsnitt med tillhörande övningar. Dessa avsnitt benämns 1.1–1.6, 2.1–2.6 osv. Varje avsnitt innehåller tio ord/fraser. Klicka på kapitlet (exempelvis "About me") för att komma in till avsnittssidan.

 

Pratstart-sprakkurser-2.PNG

 

Lära sig orden

Klicka på det avsnittet som du ska arbeta med för komma till avsnittets ord/fraserna, enligt exemplet nedan. Under ”Learn” kan du lära sig orden genom att titta på bilderna samt lyssna på ordet/frasen på både svenska och det valda språket.

 

Pratstart-sprakkurser-3.png

Klicka på högtalarknapparna bredvid orden/fraserna (blåmarkerade) för att höra ordet/frasen en gång. Genom att trycka på play-knappen (rödmarkerad) under ordbilderna kan du få orden/fraserna uppspelande en efter en tillsammans med motsvarande bild och ljud. Se nedan.

 

Pratstart-sprakkurser-4.png

För att lyssna på en fras flera gånger trycker du på paus. Om du inte trycker på pausknappen går datorn vidare till nästa fras automatiskt. Därefter trycker du på de blåa högtalarsymbolerna för att höra frasen spelas upp igen. När du är redo för nästa fras, trycker du på play-knappen.

 

Pratstart-sprakkurser-5.PNG

De blå knapparna under bilderna tar bort översättningen och uppspelningsfunktionen, detta för att du ska kunna öva på orden/fraserna utan att se översättningen eller höra dem upplästa.

 

Träna på orden

Under fliken Träna/Spel (Practice/Games) finns övningar. Övningarna är indelade i 4 kategorier; Läsa, Lyssna, Skriva och Prata.

 

Läsa

Pratstart-sprakkurser-6.PNG

Under Läsa (Reading) finns alla läsövningar för avsnittet.

 

Läsa – Para ihop (Matching pairs)

Pratstart-sprakkurser-7.PNG

Para ihop rätt fras med rätt bild genom att dra frasen till bilden. Vid rätt svar fastnar frasen på bilden och bildar en grön ruta, likt exemplet ovan. När alla fraser rätt placerade, avslutas övningen. Det finns ingen maxtid för övningen.

 

Pratstart-sprakkurser-8.PNG

Du kan efter avslutad övning välja att fortsätta träna, spela igen eller göra testet. Testen förklaras längre ned i manualen.

 

Läsa – Ordbubblor (Word Pop)

 

Pratstart-sprakkurser-9.PNG

Klicka på den bubbla som motsvarar frasen/ordet i mitten. Det finns ingen maxtid för övningen, men ju längre tiden går, desto långsammare rör sig bubblorna.

 

Läsa – Flervalsövning (Multiple Choices)

Pratstart-sprakkurser-10.PNG

Klicka på den fras som motsvarar det som visas på bilden. Klicka på högtalarsymbolen för att lyssna på frasen.

Läsa - Tre i rad (Naughts and crosses)

Du väljer Level 1 eller 2, beroende på önskad svårighetsgrad.

naughts-and-crosses.png

Nu ska du spela luffarschack mot datorn. Spelet avslutas antingen när du eller datorn har fått tre i rad, eller när alla fraser är utplacerade. Till höger finns fraserna på Svenska och till vänster på modersmålet. Du väljer därefter den motsvarande frasen, och drar den till rätt ruta. När du har gjort ditt drag, är det datorns tur. Du är kryss och datorn är cirklar (se exempel nedan).

Lyssna

Pratstart-sprakkurser-11.PNG

Under Lyssna (Listening) finns alla hörövningar för avsnittet.

 

Lyssna – Flippa (Snap)

Pratstart-sprakkurser-12.PNG

I den här övningen kommer en fras att läsas upp. Klicka på ”snap”-knappen om frasen motsvarar texten under bilden. Klicka på pilen om frasen inte överensstämmer. En ny fras läses då upp. Vid rätt svar, byts bilden och frasen ut, tills du svarat rätt på samtliga 10 ord/fraser för avsnittet.

 

Lyssna – Flervalsövning (Multiple Choices)

Pratstart-sprakkurser-13.PNG

Du ska välja det rätta alternativet som motsvarar den fras som läses upp. Alternativen kan även läsas upp om du klickar på de blåa symbolerna bredvid uttrycken.

 

Lyssna – Luffarschack (Noughts and crosses)

Pratstart-sprakkurser-14.PNG

Du väljer Level 1 eller 2, beroende på önskad svårighetsgrad.

Pratstart-sprakkurser-15.PNG

Nu ska du spela luffarschack mot datorn. Spelet avslutas antingen när du eller datorn har fått tre i rad, eller när alla fraser är utplacerade. Klicka på högtalarsymbolen på rutan där pjäsen ska placeras. En fras läses upp på svenska och du väljer därefter den motsvarande frasen, och drar den till rutan. Klicka på orden/fraserna för att få en bild på vad bilden/ordet motsvarar. När du har gjort ditt drag, är det datorns tur. Du är kryss och datorn är cirklar (se exempel nedan).

Pratstart-sprakkurser-16.PNG

 

Lyssna – Ordbubblor (Word Pop)

Pratstart-sprakkurser-17.PNG

Likt den tidigare övningen med ordbubblor ska du klicka på den bubbla som motsvarar frasen/ordet som läses upp på svenska.

 

Skriva

 

Pratstart-sprakkurser-18.PNG

Under Skriva (Writing) finns alla skrivövningar för avsnittet.

Bra att tänka på:

Det är viktigt att orden/fraserna skrivs korrekt, exakt som de är angivna i början av avsnittet under ”Lära”(Learn) för att svaren ska bli rätt.

 

Skriva – Läs och skriv (Word Pod)

Pratstart-sprakkurser-19.PNG

Översätt ordet/frasen i rutan till svenska genom att använda tangentbordet. Du kan använda tangenterna på skärmen, eller ditt vanliga tangentbord. Du får två chanser per fras. När du är klar med samtliga tio ord/fraser, kommer du få ytterligare en möjlighet på de orden/fraserna du inte klarat innan övningen avslutas.

 

Skriva – Byggnadskonstruktionen (Skyrise)

Pratstart-sprakkurser-20.PNG

Översätt ordet/frasen i rutan till svenska för att skapa en byggnad. Vid rätt svar kommer byggdelar falla ner i den gråa boxen. Du får två försök per ord/fras. När alla ord/fraser är klara får du ytterligare en möjlighet att klara de orden/fraserna som inte blev rätt.

 

Skriva – Raketen (Blast off)

Pratstart-sprakkurser-21.PNGPratstart-sprakkurser-22.PNG

Du ska här komma ihåg ordet/frasen som står ovanför raketen. Raketen skjuter iväg bokstäverna, och du ska dra bokstäverna till rätt plats igen. Uppe i vänstra hörnet finns även en bild som illustrerar ordet/frasen.

 

Prata

 

Pratstart-sprakkurser-23.PNG

Under Prata (Speaking) finns alla talövningar för avsnittet.

 

Prata – Talövning (Speech Practice)

Pratstart-sprakkurser-24.PNG

Du måste ge tillåtelse till användandet av mikrofonen. Gör det genom att trycka ”Ja” i popup-föstret. Du ska uttala ordet/frasen som står under mikrofonsymbolen. Du kan även lyssna på hur ordet/frasen bör uttalas genom att trycka på högtalarsymbolen (blå). För att spela in, klicka på mikrofonen. För att avsluta inspelningen, tryck på fyrkanten.

 

Prata – Byggnadskonstruktionen (Skyrise) 

Pratstart-sprakkurser-25.PNG

I den här övningen ska du uttala frasen som står i rutan, på svenska. Tryck på mikrofonen för att spela in, och tryck på fyrkantssymbolen (se nedan) för att avsluta inspelningen.

 

Pratstart-sprakkurser-26.PNG

 

Testa

Efter genomförda övningar så kan tester göras.

Pratstart-sprakkurser-27.PNG

Testerna består av fyra kategorier; Läsa, Lyssna, Skriva och Prata, precis som övningarna. När övningen är gjord skickas resultatet till läraren. Testerna består av några av de övningarna som du genomfört redan. När ett test genomförts kommer du tilldelas en guld, silver eller bronsmedalj.

 

reading.PNG

Testet för läsning består av ”Ordbubblor”, som förklarats tidigare. Där ska du trycka på den bubbla som är den rätta översättningen till ordet/frasen som står i mitten. Orden/fraserna läses även upp på svenska.

 

listening.PNG

Testet för hörförståelsen består av ”Flervalsövningen”, som förklarats tidigare. Där ska du trycka på det av de fyra alternativen som överensstämmer med det ord/den fras som läses upp.

 

writing.PNG

Testet för skriva består av ”Läs och skriv”, som förklarats tidigare. Du ska översätta frasen skriftligt. Ordet/frasen behöver anges exakt som den/det angetts under ”Learn”.

 

speaking.PNG

Testet för prata består av ”Talövning”, som förklarats tidigare. Du kan lyssna på frasen, och sedan trycka på mikrofonen för att uttala frasen/ordet. För att avsluta inspelningen av en fras trycker du på stoppknappen.

 

Pratstart lärarverktygsinstruktioner

Frågetecknet

fragetecken.png

Om du är osäker på hur lärarverktyget fungerar så kan du klicka på frågetecknet i menyn till höger. Då öppnas en pdf som du kan läsa och ladda ner med information om hur sidan fungerar.

Översikt

 

När du går in i lärarverktyget får du först en översikt över vad dina elever gjort i Pratstart, poäng och medaljer visualiseras för dig.

Till höger kan du se hur många ord dina elever lärt sig totalt och indelat efter färdighet (tala, skriva, läsa, lyssna).

I menyn till vänster navigerar du för att komma åt möjligheten att administrera grupper, elever och lärare och för att dela ut och få översyn på test.

 

Skapa en grupp

 

För att skapa en klass, klicka på “Grupper/Elever” i den vänstra menyn. Välj sedan på “Skapa en grupp”. Döp klassen och klicka sedan på “Nästa”.

 

Skriv in namnen på varje elev på en ny rad. Du kan antingen skriva in namnen manuellt eller kopiera och klistra in dem ifrån din egen elevlista. Avslutningsvis väljer du en eller flera lärare till klassen.

Din klass har nu skapats och du kan hitta den i grupplistan. Alla lärare som valts till gruppen kan se gruppens resultat, poäng och medaljer. Du kan ladda ner inloggningsuppgifterna till eleverna i Excelformat för att sedan skicka till dem. Gå in i gruppen och klicka på fliken “Elever”. Klicka sedan på “Ladda ner elevinloggningar”.

 

Administrera grupper 

För att hantera dina grupper, klicka på “Grupper/Elever” i menyn till vänster. Välj sedan ”Ändra en grupp”.

 

Här ser du en lista av alla grupper du hanterar och en summering av antalet ord de lärt sig de senaste 30 dagarna. Klicka på en av grupperna för att se mer information om den. Du får även en överblick över antalet ord eleverna lärt sig och vilka medaljer de vunnit under en viss period. Du kan exempelvis se hur mycket eleverna lärt sig denna vecka, månad eller under ett helt år.

Klicka på ”Senaste Aktivitet” för att få en mer detaljerad bild av vad eleverna gjort nyligen. Du kan se poäng, medaljer, och färdigheter. Du kan bestämma tidsperiod själv och ladda ner resultaten i en tabell.

Klicka på ”Elever” för att se hela listan av elever och deras inloggningsuppgifter. Du kan ladda ner listan i Excelformat.

 

För att lägga till en ny elev till gruppen klicka på ”Lägg till elev” och skriv in hens namn. Om du skriver in en elev som redan har ett Pratstartkonto så kommer du att tillfrågas ifall du vill lägga till den eleven igen eller om det är en ny elev. 

Klicka på ”Elevernas resultat” för att se elevernas resultat för varje kapitel (t.ex. Jag och min familj eller Natur) uppdelat efter delkapitel och förmåga.

Administrera elever

 

För att hantera eleverna, klicka på ”Grupper/Elever” i menyn till vänster, sedan ”Ändra elever”.

Här finns en lista med alla eleverna, deras inloggningsuppgifter och klass.

 

För att hitta en specifik elev så kan du skriva in deras namn i sökrutan.

 För att ändra en elev klicka på redigera-ikonen till höger om deras namn (pennan). Här kan du ändra deras namn och lägga till och ta bort klasser.

 Klicka på en elevs namn för att få mer information om deras framsteg.

Här kan du se hur många ord de lärt sig och hur många medaljer de fått under en viss period,  t.ex. under en vecka, en månad eller ett år.

 

Skapa test

 

För att skapa ett test klicka på “Test” i menyn till vänster, välj sedan “Skapa test”.

 

Namnge testet, välj vilka förmågor som kommer att testas och under vilken period testet kommer att pågå.

 

 

Välj sedan vad testet kommer att innehålla. Välj de kapitel och delkapitel som du vill att eleverna ska testa. Du kan bestämma själv vilka ord och fraser du vill ska ingå men du måste välja minst åtta. Om det är mer än 10 ord och fraser kommer datorn att slumpa fram 10 som testas. 

Välj sedan vilka grupper som ska få testet. Klicka i rutan för att tilldela testet till alla i gruppen eller välj ut specifika elever i listan.

När dina elever loggar in kommer de att se att de har tilldelats ett test och om de klickar på testat så kommer de att komma direkt till uppgifterna.

För att se gamla eller pågående test så klickar du på ”Test” i menyn till vänster och väljer sedan ”Historik test”.

Här ser du alla test du skickat ut, hur många som fått testet och start- och slutdatum för testet.

 

Klicka på ett test för att se mer detaljer. Här kan du se vilka som lämnat in testet och hur många som lämnade in sent.

 Klicka på ”Ordlista” för att se vilka ord och fraser eleverna testat. 

Klicka på ”Elevernas resultat” för att se dessa.

 

För att redigera testet klickar du på ”Redigera”. Om du vill tilldela testet till en annan grupp så klickar du på ”Duplicera” och för att radera testet trycker du på ”Radera”.

 

Administrera lärare

För att hantera lärare klicka på “Personal” ”Lärare” i menyn till vänster. Här kan du se alla lärare och vilka grupper de har hand om.

För att lägga till en lärare, klicka på ”Lägg till användare” och skriv in hens information. Medan elevernas lösenord är genererade av systemet så kan lärarna själva välja ett lösenord.

För att redigera en lärares grupper tryck på redigeraknappen till höger om deras namn (pennan). Här kan du ta bort ansvaret för grupper eller lägga till nya grupper ifrån listan eller genom att skriva in gruppnamnet.

Skriva ut övningar

meny_ovningar.png

Om du vill skriva ut så kallade “flashcards” till eleverna klickar du på “Övningar att skriva ut” i menyn till vänster.

valj_ovning.JPG

Välj vilken övning du vill skriva ut i genom att klicka på “flippa ordet” och välja i listan. “Flippa ordet” är alltid förvalt. Gör samma sak för att välja stödspråk i listan under. Klicka på “Nästa” för att gå vidare.

valj_kapitel.png

Klicka på “Om mig” för att välja kapitel och sedan “Frågor och svar” för att välja avsnitt.

valj_kapitel2.png

 

Scrolla i listorna för att se samtliga kapitel och avsnitt.

markeringar.png

Markera sedan de ord och fraser du vill ska finnas med i övningen. Du kan välja övningar från flera kapitel.

Urval.JPG

Bibliotek.png

Klicka på “Urvalt innehåll” för att se vilka ord och fraser du valt och för att göra justeringar. Om du avmarkerar ett ord försvinner det direkt ifrån listan.

Klicka på “Nästa” när du valt de uppgifter du vill ha. Du måste ha minst 8 ord och fraser.

Övningen laddas nu ner som en pdf och du tas tillbaka till lärarverktygets startsida.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer