Kan jag komma åt mina produkter både via Skolon och Liber Online?

De produkter som du har blivit tilldelad i Skolon-portalen kan du bara se när du loggar in och klickar på länken till Libers produkt i Skolons portal. Har du ett annat konto i Liber Online med aktiva abonnemang måste du logga in via Liber Online.

Kommentarer