Vad uppdateras i den nya onlineboken?

Vi moderniserar och förbättrar vår onlinebok!

I den nya versionen lämnar vi den tryckta bokens form och optimerar för ökad läsbarhet på skärm oavsett om du använder mobil, surfplatta eller dator.

För vissa titlar lägger vi till visualiseringar, studiestöd och färdighetsträning i direkt anslutning till olika avsnitt.

Här kan du se vilka böcker som är uppdaterade!

Kommentarer