Kan jag ta bort kopplingen mellan mitt Skolfederations- och Liber Online-konto?

Logga in på Liber Online och gå till "Mitt konto".
Där klickar du på "Koppla ifrån" och följer instruktionen.

Kommentarer