Vilka titlar är utgivna som Digitalbok?

Alles Deutsch 7  
Alles Deutsch 8  
Alles Deutsch 9  
Amigos 3 uppl 2  
Amigos 4 uppl 2  
Amigos dos uppl 2  
Bon voyage 2 
Bon voyage 3 
Bon voyage 4 
Escalade 1 uppl 3 
Escalade 2 uppl 2 
Formativ svenska 1  
Frank gul Naturkunskap 1b uppl 2 
Good Stuff Gold B textbook 
Good Stuff Gold C Textbook 
Good stuff Gold D textbook 
H2000 Servicekunskap Faktabok 
Hälsopedagogik 
J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter 
J2000 Privatjuridik Kommentarer och lösningar 
Libers samhällskunskap 1b 
Medicin 1 
Psykologi 1 och 2a 
Psykologi för gymnasiet Onlinebok (12 mån) 
Samhällskunskap 1, 2 och 3 
SO-serien Geografi Ämnesbok 
SO-serien Historia 6 
SO-serien Historia Ämnesbok 
SO-serien Religion Ämnesbok 
SO-serien Samhällskunskap Ämnesbok 
Specialpedagogik 1 
Spektrum Biologi 
Spektrum Fysik 
Spektrum Kemi 
Spektrum Teknik 
Spira Biologi 1 
Svenska för dig - Kreativt skrivande 
Svenska för dig - Litteraturhistoria 
Svenska för dig - Läs och diskutera 
Svenska för dig - Tala så att andra lyssnar 
Vård- och omsorgsarbete 1 
Formativ svenska som andraspråk 1 

Kommentarer