Vad är nivå- och kapiteltesterna?

Ett nivåtest är ett självrättande test som innehåller ett urval av kursens moment. När en elev har gjort ett nivåtest ser läraren vad eleven kan och inte kan. Läraren kan sedan enkelt bedöma var någonstans i Unis eleven kan börja. Nivåtest finns tillgängligt för båda grundkurserna.

Ett kapiteltest är ett självrättande test som innehåller ett urval av moment från det aktuella kapitlet. När en elev är klar med ett kapiteltest kan läraren omedelbart se resultatet. Läraren ser då vad eleven kan och inte kan. Antingen fortsätter eleven med nästa kapitel eller går tillbaka och repeterar valda delar. Kapiteltestet slumpas varje gång så alla kapiteltest är olika. 

Kommentarer