Hur omfattande är Unis?

Unis innehåller två stora grundkurser, BC och CD. Förutom grundkurserna finns ytterligare fördjupningsdelar. Dessa består av Läsa, Skriva, Lyssna, Tala, Uttal och Genretexter. Varje fördjupningsdel är mycket omfattande. 

Dessa delar finns:

Kurs BC      18 kapitel med totalt 440 lektioner
Kurs CD      19 kapitel med totalt 470 lektioner
Läsa            Fler än 250 texter med tillhörande frågor
Skriva         Fler än 150 skrivuppgifter
Lyssna         Fler än 80 hörförståelser med tillhörande frågor
Tala            Fler än 120 taluppgifter
Uttal           Fler än 200 lektioner
Genretexter    Fler än 100 texter med tillhörande frågor

Kommentarer