Vad händer när nya elever börjar?

Vanligtvis gör eleverna ett nivåtest. Därefter börjar de på rätt ställe i programmet utifrån sina språkliga kunskaper.

Kommentarer