Behövs alltid dator eller lärplatta?

Unis är i grunden ett digitalt läromedel men uppgifterna i fördjupningsdelarna ”Läsa”, ”Höra” och ”Tala” går att skriva ut som pdfer. 

För att göra lektionerna i grundkurserna behöver eleven ha tillgång till dator eller lärplatta. Detta är i de flesta fall inget problem. Ofta har eleverna bättre tillgång till datorer än vad man tror. Glöm inte heller bort de möjligheter som finns med lånedatorer på till exempel bibliotek, i skolor och i föreningar.

Kommentarer