Vad är Läsa, Skriva, Lyssna, Tala, Uttal och Genretexter?

Läsa är en fördjupningsdel som i dagsläget består av över 250 texter. Texterna är skrivna för sfi. De är sorterade efter ämne och svårighetsgrad. Alla texter är ljudsatta av inläsare.

Det finns texter för alla elever oavsett intressen. Alla elever kommer kunna finna texter som de tycker är roliga att läsa. Det föder läslust.

Till texterna finns frågor för eleverna att besvara.

 

Skriva innehåller över 150 skrivuppgifter kategoriserade efter svårighetsgrad.

När en elev har gjort en skrivuppgift skickas den till lärare för översyn. Då kan läraren ge eleven feedback. Läraren kan till exempel rätta, kommentera eller ge eleven ytterligare instruktioner.

Det finns möjlighet för arbetslag att enkelt hjälpas åt med rättningen. Till exempel kan man låta en pedagog rätta och kommentera alla texter under en period. Detta gör att man kan jämna ut arbetsbelastningen för personalen.

 

Lyssna innehåller hörförståelser kategoriserade efter svårighetsgrad.

 

Tala innehåller över 120 taluppgifter inom en rad olika ämnen. Taluppgifterna är av varierande svårighetsgrad.

 

Uttal innehåller över 200 lektioner i uttal.

 

Genretexter innehåller ca 100 texter sorterade efter genre och svårighetsgrad.

Kommentarer