Vad är Liber Kombo?

Liber Kombo är ett paket du kan beställa om du vill kombinera att arbeta med både tryckta och digitala läromedel.
I Liber Kombo ingår:

  • Tryckt lärobok
  • Onlinebok/Digitalbok och eventuell Digital övningsbok
  • Webbapp till elever samt lärare
  • Lärarhandledning och eventuellt Lärarljud

Minsta beställning: 20 elever

Kommentarer