Vad är GDPR/Dataskyddsförordningen?

GDPR/Dataskyddsförordningen är regler om hur personuppgifter får behandlas.
Den börjar gälla den 25 maj 2018.
Den ersätter då PuL (personuppgiftslagen).

Kommentarer