Lärarwebb Manual

Navigation

Lärarwebben följer samma struktur som kapitlen i den bok den hör till.
Du navigerar genom att klicka på de kort som finns på startsidan.
Olika produkter kan ha olika många kapitelnivåer men på lägsta nivå
finns det alltid laborationer.

Lärarwebbens startvy ser ut så här:

Du hittar digitala introduktioner, sidvisningar av grundböcker och
arbetsböcker samt lärartext och relevanta länkar under varje kapitel.

Så här kan det se ut när ni klickat på ett kapitel och läget för lärarhandledningen är stängt:

Sidor ur böckerna är alltid markerade med titelns framsida. De digitala laborationerna/introduktionerna har ofta ett nummer.

Så här ser det ut när du har öppnat lärarhandledningen:

Bläddra fram i fliksystemet för information och länkar som här till kapitlet. Här ligger också arbetsblad för utskrift i pdf-format.

Du stänger Lärarhandledning när du vill visa introduktioner/laborationer och sidor för eleverna.

Till varje sidvisning finns instruktioner om hur de kan användas:
Du når instruktionerna genom att klicka på frågetecknet längst upp till höger.


Genom att använda blädderfunktionen behöver du inte hoppa fram och tillbaka i materialet.

Du kan också navigera i listen på följande sätt:
För att gå tillbaka en nivå eller backa ett steg i din navigering kan du använda webbläsarens egna navigation (1), brödsmulorna högst upp i fönstret (2) eller tillbaka-knappen i vänsterspalten (3).

Ljudfiler på boksidor

Längst ner hittar du ofta ljudfiler om du vill spela upp texten.

Tre bra tips!

1. När ni har jobbat med en laboration kan ni enkelt rensa sidan genom att uppdatera webbsidan:

2. För att visa sidor och laborationer i maximal storlek. Tryck på F11 på tangentbordet!

3. Den här symbolen plockar fram alla instruktioner till övningar och bokuppslag:

Digitala introduktioner/laborationer

Väl inne i en laboration kan det se ganska olika ut, beroende på syftet med laborationen. Gemensamt för alla laborationer är att du längst upp har en navigationsrad (1) med brödsmulor och längst ner har ett verktygsfält (2).

Hjälp

Längst upp till höger finns en hjälp-ikon. Här kan du få information om hur du jobbar med laborationen och vilket syftet är.

Verktygsfältet

Längst ner på skärmen finns verktygen:

Klicka och dra
Vissa laborationer går ut på att du ska klicka på och dra i bilder och texter. För att kunna göra det behöver hand-verktyget vara valt. Detta är alltid valt när du kommer in i en laboration.

 

Rita och skriv
Du kan också välja att rita och skriva på laborationsytan. Du kan välja mellan att rita fritt (1), dra raka streck (2) eller skriva text (3). Du kan också ställa in tjocklek, färg och transparens på det du ritar (4).

Ta bort och rensa
Du kan väja om du vill ta bort det du ritat och skrivit bit för bit (1) eller om du vill rensa hela laborationsytan (2).

Extra bilder mm.
I vissa laborationer kan du som lärare jobba vidare och bygga ut laborationen med fler bilder och resurser. Dessa hittar du i lådan längst ut till höger. För att lägga till en resurs på laborationsytan öppnar du lådan och klickar på de resurser du vill lägga till, sedan stänger du lådan och lägger de på skärmen där du vill ha dem.

Det går inte att spara en laboration som du har byggt ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer