Kommer det att finnas en öppen miljö för eleverna att koda i?

Ja, för alla tre kodspråk finns det en miljö där eleverna kan koda fritt.

 

 

 

 

Kommentarer