Hur byter eller lägger jag till läromedel/kurs till en elev?

Du gör på samma sätt som som när du tilldelar eleven en licens (se Hur man tilldelar läromedel till en elev?)

Om eleven bara ska ha en kurs bockar du ur den kurs som eleven har idag och väljer den kurs (överst på klassbilden) som eleven ska få och bockar i eleven.
Nu har du flyttat eleven från en kurs till en annan.

Om eleven ska tillgång till nuvarande kurs och ytterligare en kurs väljer du först (överst på klassbilden) den kurs som eleven inte har, men ska få, och därefter bockar du i eleven.
Nu har eleven tillgång till båda kurserna.

Det går enkelt att se vilka läromedel/kurser som elever har tillgång till.
Detta hittar du under menyn till vänster där du väljer elever och klasser.
Här kan du ställa muspekaren på den lilla fyrkanten som finns på varje elev (blå eller rosa fyrkant). 
Då visas det läromedel/kurser som eleven har licens för.

Kommentarer