Hur tilldelar jag en licens till en elev?

Efter att en ny elev är upplagd kommer eleven att finnas med i den klass/grupp som du registrerade eleven på.
För att eleven ska få tillgång till läromedlet behöver du nu tilldela licens för det läromedel/kurs som eleven ska ha.
Detta görs i menyn till vänster som heter "Licenser".

1. Ovanför tabellen med klasser/grupper kan du se hur många licenser som finns lediga att tilldela

2. Öppna den klass eleven finns i

3. För produkten Liber Sfi Digital väljer du direkt under rubriknamnet på klassen vilken kurs som du vill koppla till eleven

4. När du har valt kurs kan du sedan bocka för eleven (längst ut till vänster på raden där eleven finns)

5. Nu har eleven tillgång till det läromedel/kurs som du valt

Kommentarer